Možnosť číslo 6. Notárska úschova

Možnosť číslo 6. Notárska úschova

Poslednou možnosťou ako bezpečne uhradiť kúpnu cenu za prevod nehnuteľnosti je Notárska úschova, ktorá je najbezpečnejším spôsobom vyplatenia kúpnej ceny.

Zoznam notárov a kontaktné údaje na nich nájdete na stránke www.notar.sk. Na spísanie notárskej zápisnice o prevzatí peňazí do úschovy je potrebné sa vopred telefonicky u notára objednať a dohodnúť podrobnosti (identifikácia nehnuteľnosti, údaje o predávajúcich a kupujúcich, termíny, čísla účtov a podobne).

Aký to má priebeh:

Kupujúci prevedie kúpnu cenu na účet notára, (na základe Oznámenia od notára o osobitom účte notára, na ktorý bude možné poukázať predmet úschovy), ešte pred podpisom zápisnice (Zápisnica o prevzatí peňazí do notárskej úschovy) oboch zmluvných strán, ktorú predtým pripraví notár a to na základe Zmluvy o prevode nehnuteľnosti, kde následne dôjde k podpisu zápisnice aj Zmluvy o prevode nehnuteľnosti. V zápisnici sú uvedené všetky informácie o nehnuteľnosti, predávajúcich aj kupujúcich a podmienky, za akých budú peniaze z notárskej úschovy vydané – vyplatené na účet predávajúcich. Obvykle sa  vyplatenie kúpnej ceny zrealizuje vtedy, keď sa na Notárskom úrade predloží List vlastníctva použiteľný na právne úkony, potvrdzujúci, že bol povolený vklad vlastníckeho práva na meno kupujúcich a že kupujúci sa stali výlučnými vlastníkmi nehnuteľnosti, bez akýchkoľvek, tiarch, alebo vecných bremien okrem zákonných.

V zápisnici je taktiež uvedené, aj to, za akých podmienok sa vráti finančná čiastka na účet kupujúceho –  v prípade ak by na Okresnom úrade (katastrálneho odboru)  nebol z nejakého dôvodu povolený vklad vlastníckeho práva - teda nesplnenie základnej podmienky – prepisu na nového majiteľa.

Peniaze uložené v notárskej úschove sú v porovnaní s vinkuláciou v banke ochránené pred exekúciou kupujúceho a teda predávajúcemu odpadá ďalšia pochybnosť.

Poplatky za zriadenie notárskej úschovy

Výška peňažnej úschovy                                                                                     Odmena notára:

ak suma úschovy je do 3 319, 39 eura                                                                                   23,24 €

ak suma úschovy je nad 3 319, 39 eura do 16 596, 96 eura (vrátane)                        49,79 €

ak suma úschovy je nad 16 596, 96 eura do 33 193, 92 eura (vrátane)                      99,58 €

ak suma úschovy je nad 33 193, 92 eura do 331 939, 19 eura (vrátane)                    165,97 €

ak suma úschovy je nad 331 939, 19 eura                                                                            331,94 €

K sume treba pripočítať DPH (20 %), keďže veľká väčšina notárov sú platcami DPH.

Cena za overenie jedného podpisu je 2,87 EUR (vrátane DPH)

 

Notárska úschova sa v realitnom obchode považuje za jeden z najbezpečnejších spôsobov odovzdania kúpnej ceny. Peňažné prostriedky má v dispozícii neutrálna osoba – notár, ktorá zabezpečí, aby sa peniaze odovzdali tomu, komu sa na základe stanovených podmienok dostať majú.

Verím, že si vyberiete ten správny spôsob vyplatenia kúpnej ceny pri kúpe nehnuteľnosti. Pokiaľ sa Vám tieto informácie páčili, podporte ich likom, zdieľaním, môžte pridať komentár, alebo v prípade otázok sa môžete na mňa kedykoľvek obrátiť.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

e-book 7 najčastejších chýb pri predaji nehnuteľnosti

spracovaním osobných údajov