1. STRETNUTIE

NA NAŠOM STRETNUTÍ BUDEM ZISŤOVAŤ VAŠE POTREBY, ČO CHCETE PREDAŤ,  ALEBO PRENAJAŤ ? AKO VÁM PREDAJ ALEBO PRENÁJOM SÚRI, KOĽKO ČASU POTREBUJETE NA PREDAJ ? AKÚ MÁTE PREDSTAVU O MINIMÁLNEJ A MAXIMÁLNEJ CENE ? PREBERIEME MOŽNOSTI PREDAJA A SPOLUPRÁCE VRÁTANE MOJEJ ODMENY ZA MNOU POSKYTOVANÉ SLUŽBY. UPRESNÍME SI TERMÍNY A MOŽNOSTI MARKETINGU A PREZENTÁCIE VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI. POKIAĽ SA STRETNEME NA PREDÁVANEJ NEHNUTEĽNOSTI POSÚDIM JEJ STAV. NA ZÁKLADE ANALÝZY CENY PREDÁVANÝCH A PREDANÝCH NEHNUTEĽNOSTI VO VAŠEJ LOKALITE SPOLOČNE STANOVÍME MAXIMÁLNU A MINIMÁLNU PREDAJNÚ CENU. DOPORUČIM VÁM AKO PRIPRAVIŤ NEHNUTEĽNOSŤ NA FOTENIE A VIDEO PREHLIADKU. DOHODNEME SA NA TERMÍNE PODPISU SPROSTREDKOVATEĽSKEJ ZMLUVY.

2. STRETNUTIE K PODPISU ZMLUVY

MÁTE RADI FÉROVÉ JEDNANIE? PRETO NAŠU DOHODU SPÍŠEME A NAKONIEC PRIPOJÍME PODPISY. ABY POČAS NAŠEJ SPOLUPRÁCE NEDOCHÁDZALO K ZBYTOČNÝM NEDOROZUMENIAM.

3. STRETNUTIE NA NEHNUTEĽNOSTI, FOTENIE A PRÍPRAVA NA PREZENTÁCIU

NEHNUTEĽNOSŤ JE POTREBNÉ DOBRE PRIPRAVIŤ NA FOTENIE A VIDEO PREZENZÁCIU - HOME STAGING. PRIPRAVÍM VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ TAK, ABY SA DALA UROBIŤ DOBRÁ FOTO DOKUMENTÁCIA A VIDEO  PREHLIADKA. PREČO SÚ FOTKY A VIDEÁ TAKÉ DÔLEŽITÉ ? PRETOŽE PRVÝ DOJEM ZÍSKAJÚ KLIENTI/ZÁUJEMCOVIA PRÁVE VĎAKA TEJTO PREZENTÁCII. JE ŽIADÚCE NEHNUTEĽNOSŤ VYŠPERKOVAŤ TAK, ABY VZBUDZOVALA ZÁUJEM U POTENCIONÁLNICH KUPUJÚCICH. SKÚSTE SA VŽIŤ DO ROLE KUPUJÚCEHO: PREČO PRÁVE BY SI MAL VYBRAŤ TEN ČI ONEN BYT, DOM, ALEBO POZEMOK ? A PREČO VIDEO PREHLIADKU? PRETOŽE VIDEO PREHLIADKA VYTVÁRA U ZÁUJEMCOCH EMÓCIE !!! PODĽA ŠTATISTÍK NÁVŠTEVNOSTI INZERÁTOV, ZÁUJEMCOVIA VIAC KLIKAJÚ NA TIE INZERÁTY, KTORÝCH OBSAHOM JE VIDEO, VIE TO OVEĽA VIAC ZAUJAŤ . . . A NAVYŠE ŠETRÍ MÔJ A AJ VÁŠ ČAS A FILTRUJE "REALITNÝCH TURISTOV". SKUTOČNÍ ZÁUJEMCOVIA SI PRÍDU OSOBNE POTVRDIŤ TO, ČO VIDELI NA VIDEO PREZENTÁCII A NAKONIEC SA UŽ LEN ROZHODNÚ PRE KÚPU TAKTO ODPREZENTOVANEJ NEHNUTEĽNOSTI.

71Ao-WrjMDL._SX425_

  

  Ukážky VIDEO PREHLIADOK

 

4. PREZENTÁCIA NEHNUTEĽNOSTI, MARKETING A PREHLIADKY

AKONÁHLE BUDE NAFOTOGRAFOVANÉ A PRIPRAVENÁ VIDEO PREZENTÁCIA ZAČÍNA FÁZA MARKETINGU. POŠLEM VÁM V ELEKTRONICKEJ PODOBE ODKAZ NA PREZENTÁCIU VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI NA WEB  STRÁNKE NA JEJ ODSÚHLASENIE. AJ TAKTO SA DÁ PREZENTOVAŤ VÁŠ  BYTDOM, POZEMOK ALEBO CHATA. NEHNUTEĽNOSTI SÚ PREZENTOVANÉ NA PLATENÝCH I NEPLATENÝCH REALITNÝCH SERVEROCH, MIESTNY MARKETING, LETÁČIKY, LISTY, VÝVESKY, BANERY A MNOHÉ INÉ. VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ BUDEM PREZENTOVAŤ KOLEGOM PARTNERSKÝCH REALITNÝCH  KANCELÁRII – PREPOJÍME TÝM DATABÁZY KLIENTOV DOPYTUJÚCICH DANÚ LOKALITU.

PRED PREHLIADKOU NEHNUTEĽNOSTI JE ŽIADÚCE NEHNUTEĽNOSŤ PRIPRAVŤ TAK, ABY ZAUJALA A VYTVORILA POCIT DOMOVA - HOME STAGING.

V PRÍPADE, ŽE Z OBHLIADKY VZÍDE VÁŽNY ZÁUJEM POTOM NASTANE FÁZA VYJEDNÁVANÍ VŠETKÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK OHĽADOM KÚPY.

5. REZERVÁCIA

ZÁUJEMCA O KÚPU NEHNUTEĽNOSTI PODPÍŠE DOHODU O ZLOŽENÍ REZERVAČNÉHO DEPOZITU AKO ZÁRUKU, ŽE MÁ VÁŽNY ZÁUJEM NEHNUTEĽNOSŤ KÚPIŤ A TEN SLÚŽI AKO ZÁLOHA NA ČASŤ KÚPNEJ CENY. PODPÍSANÁ DOHODA TAKTO SLÚŽI AKO PODKLAD PRE VYPRACOVANIE ZMLUVNEJ DOKUMENTÁCIE K PREVODU NEHNUTEĽNOSTI.

6. KÚPNA ZMLUVA V PRÍPADE FINANCOVANIA HYPOTEKÁTNYM ÚVEROM - ZÁLOŽNÁ ZMLUVA

AKONÁHLE JE VŠETKO ÚSTNE DOHODNUTÉ, NECHÁM VYPRACOVAŤ NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY, AK JE DOHODNUTÁ ÚSCHOVA, TAK AJ ZMLUVU O ÚSCHOVE. TIE NÁSLEDNE POŠLEM ZMLUVNÝM STRANÁM NA PRIPOMIENKOVANIE A ODSÚHLASENIE. AK SÚ ZMLUVY ODSÚHLASENÉ, DOHODNEME SA NA TERMÍNE SAMOTNÉHO PREVODU NEHNUTEĽNOSTI.

V PRÍPADE, ŽE JE KÚPNA CENA FINANCOVANÁ PROSTREDNÍCTVOM HYPOTEKÁRNEHO ÚVERU,  DOCHÁDZA K PODPISU ZÁLOŽNEJ ZMLUVY, KTORÚ PRIPRAVUJE BANKA.

PRI TOMTO PROCESE SOM OSOBNE PRÍTOMNÝ, PRIPRAVENÝ POMÔCŤ A PORADIŤ.

7. ODOVZDANIE NEHNUTEĽNOSTI

PO VYPLATENÍ KÚPNEJ CENY A TERMÍNE URČENOM NA ODOVZDANIE V KÚPNEJ ZMLUVE, NASLEDUJE ODOVZDANIE NEHNUTEĽNOSTI NA ZÁKLADE „PREBERACIEHO PROTOKOLU“, KTORÝ SLÚŽI AKO PODKLAD K PREPISU ENERGII ( U SPRÁVCU BYTU, ELEKTRÁRNE, PLYNÁRNE A PODOBNE ). VŠETKO JE PODROBNE NAPÍSANÉ AJ V MOJOM ČLÁNKU.

Čo všetko je ešte potrebné urobiť, keď už bývate vo vlastnom? Alebo vyplývajú pre Vás povinnosti zo zákona ?

 

TAKÝMTO SPÔSOBOM MÔŽEME SPOLUPRACOVAŤ . . .

POKOJNE MI ZAVOLAJTE ALEBO NAPÍŠTE