Možnosť číslo 4. Úschova peňazí u advokáta

Možnosť číslo 4. Úschova peňazí u advokáta

Vo svojej realitnej praxi som sa nestretol so spôsobom úschovy peňazí u advokáta, ale aj to je jedna z možností, ako vyplatiť kúpnu cenu za nehnuteľnosť. Je to založené na podobnom princípe ako v predchádzajúcom prípade (úschova prostredníctvom realitnej kancelárie a to Zmluvou o úschove).

V prípade advokátskej úschovy peňazí, napr. na bankovom účte, musí ísť o samostatný účet zriadený v prospech klienta a nesmie ísť o účet, na ktorom má advokát svoje vlastné prostriedky. Klient si môže v tomto prípade dojednať i ďalšie podrobnejšie podmienky vyplatenia kúpnej ceny.

Advokát je zo zákona povinný byť poistený pre prípad spôsobenia škody klientovi pri výkone advokácie. Ak by advokát svoje povinnosti porušil. hrozí mu za to vážny postih, v krajnom prípade aj vylúčenie z advokátskej komory. Cena za tento úkon sa môže pohybovať niekde 0,1 % z hodnoty úschovy, minimálne 50,- €, v závislosti od konkrétnych cenníkov služieb advokátskych kancelárii.

Úschovu peňazí u advokáta by som považoval za bezpečnejší spôsob vyplatenia kúpnej ceny ako úschovu v realitnej kancelárii. No čert nikdy nespí, lebo aj v tomto prípade hrozí riziko sprenevery, ako sa to stalo v Českej republike v roku 2012, kde advokát spreneveril čiastku vo výške cca 65 miliónov českých korún (viď odkaz na článok) a 70 rodín nedostalo zaplatené za predaj nehnuteľností. Väčšinou sa jednalo o klientov realitnej kancelárie, s ktorou mal advokát uzatvorenú zmluvu o poskytovaní právnych služieb.

Preto je potrebné zvážiť ešte bezpečnejší spôsob úschovy peňazí, ale o tom v nasledujúcich dvoch článkoch.

Stiahnite si zadarmo

7 najčastejších chýb pri predaji nehnuteľnosti

spracovaním osobných údajov