Možnosť číslo 5. Banková Vinkulácia – úschova peňazí v banke

Možnosť číslo 5. Banková Vinkulácia – úschova peňazí v banke

Ďalšou možnosťou, ako previesť peniaze pri predaji nehnuteľnosti, je Úschova peňazí v banke formou viazaného účtu, takzvaná vinkulácia, ktorá patrí medzi najrozšírenejšie a bezpečnejšie spôsoby vyplatenia peňazí a ktorú pri svojej práci bežne využívam po dohode s klientmi.

Vyššia časť kúpnej ceny je zablokovaná – vinkulovaná na účte kupujúceho bez toho, aby so zablokovanou sumou mohol kupujúci nejakým spôsobom disponovať. Následne predávajúci obdrží od banky oznámenie o vinkulácii, kde sú presne uvedené konkrétne podmienky, za akých bude možné s finančnými prostriedkami nakladať. Obvykle sa doba, na ktorú sa finančné prostriedky vinkulujú v banke, pohybuje okolo 60 až 90 dní, z dôvodu dostatočného priestoru na to, aby kataster rozhodol o povolení vkladu vlastníckeho práva na kupujúceho. Môže nastať situácia, že sa konanie preruší napríklad kvôli chybe v zmluve a podobne, resp. pri čerpaní hypotekárneho úveru, kde je potrebné splniť podmienky vyplácania časti kúpnej ceny hypotekárnou bankou. V prípade, ak by v stanovenom časovom limite neboli podmienky splnené, musí sa uviesť aj účet, kde budú finančné prostriedky poukázane, ak by neboli splnené podmienky vinkulácie. Kupujúci môže nakladať s peniazmi len so súhlasom predávajúceho, dokonca nemôže účet ani svojvoľne zrušiť. Banka následne vyplatí predávajúcemu finančné prostriedky z vinkulovaného účtu len za splnenia podmienok určených pri zakladaní vinkulovaného účtu t.j. že sa predloží v banke List vlastníctva použiteľný na právne úkony, potvrdzujúci, že bol povolený vklad vlastníckeho práva na meno kupujúceho a že kupujúci sa stal výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, bez akýchkoľvek, tiarch, alebo vecných bremien okrem zákonných. Zriadenie vinkulácie v banke trvá zvyčajne  1-3 pracovné dni a poplatok za vinkuláciu v banke uvádzam pre porovnanie v tabuľke. (aktuálne údaje k 24.01.2019)

BANKA

Názov služby

Cena

Kontakt

SLSP, a.s.

Vinkulácia prostriedkov na Účte,  Vkladovom účte

80,- €

0850 111 888

Sadzobník odkaz

https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/sadzobnik/sadzobnik-obyvatelstvo.pdf

 

VÚB, a.s.

Obmedzenie  disponovania  s  vkladom  na  účte,  na  vkladnej  knižke  na  základe zmluvy o vinkulácii vkladu na vkladnej knižke na základe  žiadosti klienta

250,- €

0850 123 000

Cenník odkaz

https://www.vub.sk/ludia/informacny-servis/cennik/

 

Tatrabanka, a.s.

Vinkulácia s výplatou za účelom zaplatenia kúpnej ceny pri  prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 0,25 % zo sumy vinkulovaných peňažných prostriedkov

Min. 120,- €

*1100

alebo *TABA

0800 00 1100

Sadzobník poplatkov odkaz

https://www.tatrabanka.sk/files/archiv/cennik-sluzieb/sadzobnik_FO_SJ_31_12_2018.pdf

 

ČSOB, a.s.

Zriadenie/zmena/zrušenie vinkulácie

100,- €

0850 111 777

Sadzobník odkaz

https://www.csob.sk/dolezite-dokumenty#sadzobniky-poplatkov

 

Unicredit Bank, a.s.

Vinkulácia vkladu a zmena vinkulácie z podnetu klienta a vydanie potvrdenia

100,-€

0800 14 00 14

*1111

Cenník odkaz

https://www.unicreditbank.sk/content/dam/cee2020-pws-sk/sk-dokumenty/ostatne/cenniky/UCBSK_CENNIK_OBCANIA_01072018.pdf

 

Prima banka, a.s.

Vinkulácia prostriedkov/Zmena podmienok vinkulácie

50,- €

0850 700 007 041/5111 111

Sadzobník poplatkov

https://www.primabanka.sk/preview-file/primabanka_1_-fo_1_1_2018_v03-2667.pdf

 

OTP Banka, a.s.

Vinkulovanie peňažných prostriedkov

100,- €

0850 111 222

Cenník služieb

https://www.otpbanka.sk/data/files/Cennik%20sluzieb/OTP_Cennik_sluzieb_obyvatelia_v7_05092018.pdf

 

Poštová banka, a.s.

Zriadenie vinkulácie na účte z podnetu majiteľa účtu s podmienkou (jednorazovo)

70,- €

0850 00 6500

*6500

Poplatky odkaz

https://www.postovabanka.sk/media/1597326/sadzobnik_poplatkov_fo_nepredavane_01_10_2018.pdf

 

Fio Banka, a.s.

Blokácia prostriedkov na účte

a) vinkulácia heslom a/alebo udalosťou o ktorej je isté, že nastane

b) blokácia z príkazu majiteľa účtu

c) vinkulácia na súhlas tretej osoby

ZADARMO

 

1,- €

 

5,- €

02 2085 0411

Cenník odkaz

https://www.fio.sk/docs/sk/Fio_banka_SK_cennik.pdf

 

 

Keď sa na to pozrieme trocha bližšie, predsa je tu jedno ale ... a to v prípade, ak vznikne exekúcia na osobu kupujúceho v čase, keď prebieha vinkulácia, potom finančné prostriedky z vinkulácie podliehajú exekúcii. Jednoducho povedané, exekútor môže siahnuť na prostriedky na vinkulovanom účte. Na aj napriek tomuto ale je vinkulácia v banke jeden z bezpečnejších spôsobov vyplatenia kúpnej ceny, pretože ľudí, ktorým sa zriadi exekúcia práve v období vinkulácie, je skutočne málo.

No a čerešničku na torte rozoberieme v poslednom článku k tejto téme.

 

Stiahnite si zadarmo

7 najčastejších chýb pri predaji nehnuteľnosti

spracovaním osobných údajov