Bezpečnosť prevodu peňazí pri kúpe nehnuteľnosti

Bezpečnosť prevodu peňazí pri kúpe nehnuteľnosti

Bezpečnosť vyplatenie kúpnej ceny je jeden z hlavných problémov, ktorým musí čeliť každý kupujúci pri kúpe nehnuteľnosti. Keďže nehnuteľnosti patria medzi Váš najväčší majetok a suma peňazí, za ktoré ich idete kupovať rádovo presahuje Váš ročný plat, je preto kriticky dôležité ochrániť Vaše peniaze až do momentu, kedy sa právoplatne stanete majiteľom domu, bytu či pozemku.

Kedy sa stávam právoplatným majiteľom nehnuteľnosti?

Na začiatok tá najdôležitejšia vec. V prípade kúpi nehnuteľnosti sa jej majiteľom nestávate momentom podpisu zmluvy o prevode nehnuteľnosti (kúpna alebo kúpnopredajná zmluva), ale až momentom vydania rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností! To znamená, že kataster musí odsúhlasiť a následne vložiť Vaše vlastnícke právo do katastra nehnuteľnosti. Až týmto momentom sa stávate právoplatným majiteľom nehnuteľnosti.

Možnosti ako vyplatiť kúpnu cenu nehnuteľnosti

Z pohľadu kupujúcich môžete vyplatiť kúpnu cenu viacerými spôsobmi, no nie každý spôsob je pre Vás ako kupujúcu stranu výhodný. Uvedieme si tie najčastejšie príklady:

  1. Platba v hotovosti;
  2. Prevodom peňazí na účet predávajúceho;
  3. Úschova v realitnej kancelárii;
  4. Úschova u advokáta;
  5. Banková vinkulácia;
  6. Úschova u notára.

Všetkých 6 príkladov postupne podrobnejšie preberiem v ďalších článkoch.

Stiahnite si zadarmo

7 najčastejších chýb pri predaji nehnuteľnosti

spracovaním osobných údajov